Tom Wilhelmsen AS har 22/4 fått kontrakt med OSSA på utkjøring og opplasting av tunnelstein på UBRA

Publisert 22.04.2016 17:08

OSSA tildelte TW 22.04.2016 en kontrakt om utlasting og transport av minimum 100.000 Fm3.
TW ønsker å takke OSSA for tilliten.
IMG_2944