Tom Wilhelmsen AS har fått kontrakt sammen med Park & Anlegg AS ansvar for all masse forflytting på Follobanen i Ski for OHL.

Publisert 24.02.2016 23:43
IMG_0118IMG_0117 Tom WIlhelmsen AS har fått i oppdrag med Park & Anlegg AS all massetransport ut og inn på OHL sitt prosjekt i SKi på Follobanen. kontraktens varighet er 4,5 år med oppstart medio februar 2016. Her bygges det anleggsvei med tunnelstein fra Bekkelaget renseanlegg.