Transport Kompetanse AS

Publisert 24.02.2016 23:17
IMG_0116IMG_0115 
Transportkompetanse AS overtar oppfølging av kjøre og hviletid for Tom Wilhelmsen AS. Vi setter med dette å en standard og vise viktigheten at selskapet ivaretar Internkontrollen av kjøre og hviletid. Bilde viser vårt første Informasjonsmøte med alle ansatte.